Huishoudelijk Reglement Onderstaande huisregels zijn opgesteld om er voor te zorgen dat we met z'n allen op een prettige en veilige manier gebruik kunnen maken van onze accommodatie! Voor iedereen: • Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden/instructie bemoeien. • Niet rennen of schreeuwen rondom de rijbaan. • Deuren van de manege altijd gesloten houden als er paarden/pony’s in de manege aanwezig zijn. • Buiten rijbaan altijd gesloten houden als er paarden/pony’s in de buitenrijbaan aanwezig zijn. • Honden zijn welkom, mits aangelijnd. • De gangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels, harnachement, poetsspullen, gereedschap e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd. • In de hal geld een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard. • Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie. • Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht. • Ongevallen met lichamelijk letsel dienen te worden gemeld bij één van de bestuursleden. Voor ruiters: • Ruiters worden verzocht een mobiele telefoon bij zich te dragen. • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen. • Tijdens het springen is er altijd een 2e persoon bij aanwezig. Deze moet de minimale leeftijd van 18 jaar hebben. • Tijdens de les mag er geen discussie gevoerd worden met de instructeurs. • Aanwijzingen van de instructeurs dienen door iedereen te worden opgevolgd. • Er mag te paard niet gerookt en gesnoept worden. • Alcoholgebruik voor en tijdens het paardrijden is niet toegestaan. • Na het rijden de mest opruimen van uw paard. Voor ieders eigen verantwoording geldt het volgende: • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage. • Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels. VOOR BEGINNENDE RUITERS EN NIEUWE LEDEN GELDT BOVENDIEN: • De rijvaardigheid van nieuwe Ponyleden wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ponyruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen. Het bestuur heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.

 

Rijbaanregels: Net als in het verkeer gelden ook in de rijbaan/rijbanen van deze accommodatie regels. Ruiters dienen zich aan de onderstaande rijbaanregels te houden. Wanneer nodig geven zowel de instructeurs als het bestuur u graag toelichting. • Aanwijzingen van de instructeurs dienen altijd opgevolgd te worden. • Bij het rijden dienen alle ruiters van een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen. • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen of jodphurs te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps. • Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten. • Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen • Indien een ruiter alleen in de rijbaan rijdt dient deze een mobiele telefoon bij zich te dragen. • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd. • Op- en afstijgen dient gestructureerd te geschieden op de middenlijn. • De combinaties die op de linkerhand rijdt heeft bij het passeren op de hoefslag voorrang. • De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang. • Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte. • Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat het dressuur rijden voor het springen. • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er andere ruiters in de rijbaan rijden. (bijv sprong vrij). • Te paard en in de rijhal mag niet worden gerookt. • Mest dient opgeruimd te worden en in de daarvoor aangewezen bak te deponeren. Dit geld voor het gehele terrein inclusief de parkeerplaats. • Lampen bij het verlaten van de hal uitdoen • Hal sluiten en het terrein afsluiten. 

©2020 RSV. Alle rechten voorbehouden. Ontworpen door F. Verlouw

Zoeken...